Seerat-e-Rasool (1-100)

 

S.NO. DATE

TOPIC

01 30/12/85 ABAWO AJDAD
02 06/01/86 HASHIM AUR ABDUL MUTALIB
03 13/01/86 HAZRAT ABDUL MUTALIB
04 20/01/86 HAZRAT ABDULLAH (FATHER)
05 27/01/86 ZAMANA HAMUL-1
06 03/02/86 ZAMANA HAMUL-2
07 10/02/86 WILADAT
08 17/02/86 PEHLA SAAL
09 24/02/86 HALIMA KA GHAR
10 03/03/86 HALIMA KAY GHAR SAY WAPSI
11 10/03/86 ABDUL MUTALIB KI KIFALAT.
12 17/03/86 SAFARE SHAM
13 30/12/86 RASOOL S.A. KI KHSUSIYAT
14 06/01/87 JAWANI
15 13/01/87 TIJARAT
16 20/01/87 DARS-E-SAFAR SHAM.
17 27/01/87 SHADI KI TAYARI
18 03/02/87 SHADI
19 10/02/87 BESUT RASOOL S.A.
20 17/02/87 BESUT SAY QABUL ARAB KAY HALAT-1
21 24/02/87 BESUT SAY QABUL ARAB KAY HALAT-2
22 03/03/87 ISMAT-E-RASOOL S.A.
23 10/03/87 GAR-E-HEERA MAY PEHLI WAHI.
24 17/03/87 WAHI AUR IBTEDAEE TABLIGH
25 24/03/87 KHSUSIYAT-E-RASOOL S.A.
26 31/03/87 AELAN-E-TABLEEG AUR AWALEEN DUSHMAN
27 07/04/87 PEHLEY MUSALMAN.
28 01/12/87 QURESH KAY MAZALIM-1
29 08/12/87 QURESH KAY MAZALIM-2
30 15/12/87 MUKHALFAT
31 22/12/87 MUKHALFAT-E-RASOOL S.A.
32 29/12/87 MASALEHAT KI KOSHISH-1.
33 05/01/88 MASALEHAT KI KOSHISH-2
34 12/01/88 QURESH KI NAKAMI
35 19/01/88 HIJRAT-E-HABSHA
36 27/01/88 HABSHA KAY HALAT
37 03/02/88 YAHOOD KI MUKHALFAT
38 N.A. QURESH KAY SAWALAT
39 23/02/88 SHEBE ABI TALIB
40 01/03/88 (MERAJ) SAFAR KA AGAZ
41 08/03/88 MERAJ) PEHLA ASMAAN
42 15/03/88 (MERAJ) GUNAHGAROO KA AZAB
43 22/03/88 (MERAJ) SATWEY ASMAN TUK
44 29/03/88 (MERAJ) SIDRATUL MUTEHA.
45 05/04/88 (MERAJ)
46 N.A. (MERAJ) JANUT AUR JAHANUM KAY DARWAZEY
47 N.A.. SAFARE TAIF
48 N.A. HIJRAT SAY QABUL
49 N.A. (HIJRAT) TARIKH-E-MADINA.
50 06/12/88 (HIJRAT) MADINEY MAY ISLAM
51 13/12/88 (HIJRAT) MESUB KI KHIDMAT
52 20/12/88 (HIJRAT) BAYAT UQBA
53 27/12/88 (HIJRAT) BAYAT UQBA.
54 03/01/89 (HIJRAT) MUSALMANO KI HIJRAT
55 10/01/89 (HIJRAT) QATAL-E-RASOOL KA MANSOOBA
56 17/01/89 (HIJRAT) SHUB-E-HIJRAT
57 24/01/89 (HIJRAT) GAR-E-SOOR
58 31/03/89 (HIJRAT) QUBA AMUD
59 07/02/89 (HIJRAT) QUBA SAY MADINA
60 14/02/89 (HIJRAT) MADINEY MAY DAKHLA.
61 21/02/89 (HIJRAT) ABU AYUB KAY GHAR
62 28/02/89 MASJID-E-NABWI KI TAMEER AUR PEHLA SAAL.
63 N.A. YAHUD SAY MUHAEDA.
64 N.A. HUKME AZAAN AUR IMAN-E-MUSALMAN.
65 28/03/89 QURESH MAKKAH KI MADINEY KAY KHILAF SAZISH
66 07/11/89 QURESH KAY IBTEDAI HAMLEY
67 N.A. TABDELEY QIBLA.
68 N.A. PEHLA RAMZAN AUR YAHUD KAY SAWALAT
69 05/12/89 JUNG BADAR KA AGAAZ.
70 12/12/89 JUNG BADAR.
71 19/12/89 MUSHREKEEN BADR KA QATUL
72 02/01/90 BADAR KAY BAAD PEHLI EID.
73 09/01/90 YAHUD SAY PEHLI JUNG.
74 16/01/90 TOPIC NOT AVAILABLE.
75 24/01/90 TAUHEEN RISALAT KI SAZAA.
76 30/01/90 YAHUD KI SHRARTEY
77 06/02/90 GAZWA OHUD KI TAYARI.
78 13/02/90 JUNG-E-OHUD.
79 20/02/90 IKHTETAM JUNG-E-OHUD
80 30/10/90 OHUD KAY KUCH WAQEAAT.
81 06/11/90 SHAUDA OHUD KAY LASHEY AUR MATAM.
82 13/11/90 RASOOL S.A. KI SHADIYO KA FALSAFA.
83 20/11/90 MUBALEGEEN ISLAM KAY QATAL KA PEHLA SANEHA.
84 27/11/90 DUSRA SANEHA 70 MUBALEGEEN KA QATAL.
85 04/12/90 TOPIC NOT AVAILABLE.
86 11/12/90 SHARAB KI TEHREEM.
87 18/12/90 NAMAZ KHOUF KA HUKUM.
88 01/01/91 MOHAJIR ANSAR KAY TUKRAWO KI SAZESHEY.
89 08/01/91 HAZRAT AISHA PER BOHTAN.
90 15/01/91 CHUND AHKAM-E-FIQH WAJIB HOTEY HAY.
91 22/01/91 TOPIC NOT AVAILABLE.
92 29/01/91 ZAINAB AUR ZAID KA WAQEA.
93 05/02/91 SADQA JARIYA AUR HUKM-E-HIJAB.
94 N.A. (GAZWA KHANDUK) KHANDUK KI KHUDAI.
95 N.A. (GAZWA KHANDUK) YAHUD KI DHOKA DAHI.
96 N.A. (GAZWA KHANDUK) UMRO BIN ABDAWUD KA QATAL
97 N.A. (GAZWA KHANDUK) QURESH KA FARAR.
98 08/10/91 YAHUD SAY TISRI JUNG (GAZWA BANU QUREZA)
99 15/10/91 GADARO KA ANJAM.
100 22/10/91 ANSAR-E-RASOOL S.A. SAAD BIN MAAD (FISHAR-E-QABR)